وضعيت كارگزاران بورس در اسفند ماه 91 مشخص شد

25 فروردين 1392 ساعت 14:20

ارزش کل خريد و فروش 92 کارگزار فعال بورس اوراق بهادار تهران در اسفند سال 91، بالغ بر 81 هزار و 406 ميليارد و 729 ميليون ريال بود.


عرش نیوز:
به گزارش روابط عمومي بورس اوراق بهادار تهران، ارزش خريد و فروش خرد و بلوک 61 هزار و 273 ميليارد و505  معادل 75 درصد معاملات بوده است. ارزش معاملات عمده 20 هزار و 133ميليارد و 224 ميليون ريال كه معادل 25 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است.

بيش از 54 درصد ارزش کل معاملات در اختيار 10 کارگزار

بر اساس اين گزارش 10 کارگزاري اول در اسفند ‌ماه 91، معادل 35/ 54 درصد ارزش خريد و فروش را به خود اختصاص دادند.

شرکت هاي کارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان 03/ 11 درصد، بانك مسكن 90/ 9 درصد، صبا تامين 33/ 8 درصد، حافظ 18/ 6 درصد، ارديبهشت ايرانيان 95/ 3 درصد به ترتيب در پنج شركت اول را در جدول بيشترين ارزش کل معاملات به خود اختصاص دادند.

همچنين شرکت هاي کارگزاري بهمن، بانك تجارت، آراد ايرانيان، مفيد و بانك ملت در مکان هاي پنجم تا دهم بيشترين درصد ارزش خريد و فروش جاي گرفتند.

بنابراين گزارش، شرکت کارگزاري پارس ايده بنيان  با 4 صدم درصد، دنياي نوين با سه صدم درصد و كالاي كشاورزي بهپرور با يك صدم درصد در انتهاي جدول ارزش معاملات کارگزاران در اسفند ماه 91 قرار گرفتند.

نيمي از معاملات الکترونيکي در اختيار 10 کارگزار

اين گزارش مي افزايد : تعداد 10 شرکت کارگزاري بيش از 97/ 52  درصد ارزش معاملات الکترونيکي را در اسفند ماه 91 انجام دادند.

شرکت هاي کارگزاري مفيد با 38/ 21 درصد، بانك كشاورزي  با 23/ 6 درصد و آگاه با 77/ 5 درصد، نهايت نگر با 55/ 3 درصد وپارس نمودگر با 50/ 3 درصد در رتبه هاي اول تا پنجم اين جدول قرار دارند.

در ضمن شركت هاي كارگزاري امين سهم با 18/ 3 درصد، بانك سامان با 70/ 2 درصد، آبان با 52/ 2 درصد، بانك صادرات 36/ 2 و بانك پاسارگاد 78/ 1 رده هاي پنجم تا دهم بيشترين درصد ارزش معاملات الکترونيکي به خود اختصاص دادند.

 


کد مطلب: 60587

آدرس مطلب: http://arshnews.ir/vdcfetdv.w6dxcagiiw.html

عرش نیوز
  http://arshnews.ir