Share/Save/Bookmark
براندیشه خبر داد؛
تصویب 2500میلیارد ریال از اعتبارات سفر رهبری به کرمانشاه در بخش اشتغال
يکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۰۴
تاكنون 2 هزار و 470 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری در این كارگروه به تصویب رسیده است.
تصویب 2500میلیارد ریال از اعتبارات سفر رهبری به کرمانشاه در بخش اشتغال
دبیركارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان كرمانشاه در پانزدهمین نشست كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه گفت: در سفر رهبری به كرمانشاه هفت هزار میلیارد ریال اعتبار به استان اختصاص یافت كه از این محل تاكنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ طرح با چهار هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال به با نك ها معرفی شده و نزدیك به دو هزار طرح با دو هزار و ۴۷۰ میلیارد یال به تصویب كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان رسیده است.

به گزارش عرش نیوز به نقل از  ایلنا ،سهراب براندیشه افزود: بانك ها تواسته اند، ۶۲۲ طرح را با بیش از یك هزار میلیارد ریال به مرحله انعقاد قرارداد برسانند.

براندیشه به عملكرد دستگاه های اجرایی و بانك های عامل استان كرمانشاه در خصوص طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و كارآفرین نیز پرداخت و گفت: از اوایل شروع این طرح بیش از ۲۷ هزار طرح با ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بانك ها معرفی شده و ۲۶ هزار و ۸۹۲ طرح مصوبه كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری را اخذ كرده است.

وی اظهار داشت: تاكنون ۲۶ هزار و ۸۰۵ طرح زودبازده با ۱۱ هزار و ۲۳۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.

مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان به عملكرد دستگاه های اجرایی و بانك ها در زمینه طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز پرداخت و گفت: بیش از ۲۷ هزار مجوز مشاغل خانگی توسط دستگاه های اجرایی استان صادر شده و بیش از ۲۱ هزار طرح برای دریافت تسهیلات به بانك ها معرفی شده است.

وی در پایان افزود: تاكنون ۴۹۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال تسهیلات به ۱۳ هزار و ۷۳۶ طرح مشاغل خانگی پرداخت شده است.
کد مطلب: 7796