شهردار ساوه:
شهر ساوه 22 نقطه حاشیه‌نشین دارد
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۵
شهردار ساوه گفت: شهر ساوه با 22 نقطه حاشیه‌نشین مواجه است که این مسئله مشکلات بسیاری را برای نحوه خدمات ‌رسانی به این مناطق ایجاد کرده است.

  به گزارش عرش نیوز،کامران جوادی، اظهار داشت: این کمیته به منظور سیاستگذاری در روند توسعه شهری فعال شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش جمعیت شهر ساوه طی سال‌های اخیر از یک سو و رشد سریع شهرنشینی از سویی دیگر این رشد فیزیکی شهر امری اجتناب ‌ناپذیر است که باید برای هدفمند بودن این رشد فیزیکی با برنامه عمل کرد.

شهردار ساوه ادامه داد: به دلیل خالی بودن روند سیاستگذاری، سیاست مشخصی در حوزه توسعه شهری در شهر ساوه وجود نداشت و همین مسئله موجب شکلگیری مناطق حاشیه شهر و در پی آن رشد حاشیه‌نشینی در این شهر شده بود که هیچگونه نظارتی بر آنها صورت نمی‌گرفت.

جوادی افزود: شهر ساوه با 22 نقطه حاشیه نشینی طی سال‌های گذشته مواجه بود که این مسئله مشکلات بسیاری را برای نحوه خدمات ‌رسانی به این مناطق ایجاد کرده بود.

وی با بیان اینکه با تصویب طرح تفصیلی ساوه مناطق حاشیه نشین به محدوده شهری افزوده شد، گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف کمیته سیاست‌گذاری ایجاد وحدت رویه در ساخت و سازها و فروش املاکی است که در محدوده طرح‌های شهرداری قرار دارند که به منظور اجرای هر چه بهتر این مهم مسئولان کمیته نشست‌هایی را با مشاوران املاک سطح شهر برگزاری کرده و وحدت رویه‌ای را در این زمینه به وجود آوردند.

شهردار ساوه تقویت نظارت، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، توافق با مالکینی که قطعات بزرگی از زمین‌های شهری را در اختیار دارند و... از دیگر وظایف این کمیته است که با انجام آنها چشم‌انداز بسیار خوبی برای توسعه 30 سال آینده شهرستان رقم خواهد خورد./فارس

کد مطلب: 193596