اظهار نظر حجاریان مخالف قانون اساسی است
پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۸
کارشناس ارشد مسائل سیاسی گفت: اظهار نظر حجاریان مخالف قانون اساسی است و این خط و مشی در حوزه لیبرال- دموکراسی که معتقد به آن هستند، وجود ندارد.

به گزارش عرش نیوز:سید شکراله امامی با اشاره به اظهارنظر حجاریان در خصوص انحلال مجلس اظهار داشت: اظهارنظر حجاریان یک اظهارنظر مخالف با قانون اساسی است و این نظر با خط مشی و منشی که در حوزه لیبرال – دموکراسی که معتقد به آن هستند، وجود ندارد.

وی ادامه داد: در قانون اساسی تفکیک قوا به عنوان یک اصل پذیرفته شده  و با توجه به این که در حوزه اجرا احتمال نفوذ بیشتری وجود دارد، در صورتی که چنین نظری اعمال شود کشور به سمت یک دیکتاتوری پیش می رود.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی، مجلس را نهادی برای تبدیل قدرت و تعریف تفکرات و اندیشه ها بیان کرد و افزود: دولت یک مجموعه محدودی است و این مجموعه اگر به یک قدرت مستقل تبدیل شود به روند دیکتاتوری در جامعه منجر شده و در نتیجه ما شاهد یک وضع نامطلوب در اداره جامعه هستیم.

وی با اشاره به این که برخی از اندیشه ها از مبانی درستی برخوردار نیستند، بیان داشت: متأسفانه مبانی فکری حجاریان مبتنی بر تفکرات غربی است و برای رسیدن به هدف از هر وسیله استفاده می کند و  وی فکر کرده که  هدف وسیله را توجیح خواهد کرد.

فرماندار پیشین چرام ابراز داشت: در مشی و منش دینی نمی توانیم از هر وسیله ای برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص اظهارات حجاریان اظهار کرد: اندیشمندان در خصوص اظهارنظر حجاریان پاسخ بدهند که این حرکت بسیار زشت و زننده ای است و نمی تواند مورد پسند برای نظام جمهوری اسلامی باشد، نه تنها برای ما بلکه برای خیلی از اندیشمندان  جهان قابل قبول نیست.

امامی وجود مجلس در کنار دولت و تفکیک قوا را نوعی دموکراسی دانست و بیان داشت: تفکیک قوا در قانون اساسی بیان شده  و زمانی تدوین شدن قانون اساسی همه تفکرات در مجلس وجود دارد.

وی تصریح کرد: نظامی که براساس مبانی انا لله و انا الیه راجعون  زندگی می کند، نمی تواند برای رسیدن به قدرت از هر وسیله ای استفاده کند.

فرماندار پیشین چرام در پایان گفت: حجاریان با این اظهارنظر ها اهداف خاصی را دنبال می کند و بعید می دانیم در جمهوری اسلامی که به این قدرت جهانی رسیده این تفکرات بتواند جایی باز کند/دانا

کد مطلب: 181805