توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
ملا زاده:
وزارت کشور به دنبال دخالت در امور حقوق شهروندی نیست
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۱۵
زنجان-جانشین رئیس بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور گفت: وزارت کشور به دنبال دخالت در امور حقوق شهروندی نیست ونظارت بر چگونگی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد.
به گزارش عرش نیوز: علی ملازاده ظهرپنجشنبه در جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی با اشاره به تاثیرات رعایت عفاف و حجاب در دستگاه‌های اجرایی افزود: رعایت عفاف و حجاب در دستگاه‌های اجرایی سبب بهبود این وضعیت در عرصه اجتماعی می‌شود.

وی با بیان اینکه وضعیت ۶۰ درصد از دستگاه‌ها از لحاظ عفاف و حجاب مطلوب است ابراز کرد: با وجود اینکه برای ۲۴ دستگاه در راستای عفاف و حجاب تکالیفی عنوان شده است که رعایت می‌شوند ولی وضعیت عفاف و حجاب در دستگاه‌های اجرایی نیز باز جای کار دارد.

جانشین رئیس بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور با اشاره به اینکه در راستای عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی برنامه‌های مختلفی برای هریک از دستگاه‌ها ارائه شده است عنوان کرد: برنامه‌های ابلاغ شده به دستگاه‌ها برای چگونگی علمکرد هریک از دستگاه‌ها از طریق وزارتخانه‌ها پیگری می‌شود.

ملازاده با بیان اینکه آخرین وضعیت عملکرد هریک از دستگاه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه ۹۴ جمع‌آوری می‌شود خاطر نشان کرد: با حضور در استان‌های مختلف کشور عملکرد هریک از دستگاهها را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

جانشین رئیس بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور گفت: وزارت کشور به دنبال جلوگیری از تخلفات اداری در راستای حقوق شهروندی است.

وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن خدمات دولتی می‌تواند تا حد قابل توجهی از بروز تخلفات در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند تصریح کرد: با الکترونیکی شدن نظام اداری مراجعه مردم به دستگاه‌ها کم می‌شود و این امر در کنار صرفه‌جویی زمان سبب کاهش تخلفات اداری و پرداخت و پذیرش رشوه می‌شود.

ملازاده ادامه داد: مکلفیم در راستای رضایتمندی مردم نظارت بر تخلفات اداری را افزایش داده و از تخلفات اداری جلوگیری کنیم چراکه از جمله دستورات مقام معظم رهبری است که صیانت از حقوق شهروندان به درستی انجا م شود.

منبع: مهر
کد مطلب: 361410