توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
اضافه برداشت ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت از درآمد نفت در بودجه ۹۴
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۱
دولت در سال ۹۴ بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از مجوز بودجه ای از درآمد نفت برداشت کرده است.
به گزارش عرش نیوز، گزارش تفریغ بودجه 94 حاکی است: منابع حاصل از فروش نفـت خـام و میعانـات گـازی بـه عنـوان مهمتـرین بخـش واگـذاری داراییهای سرمایه ای به شمار می رود که میزان تحقق آن در سال 94 حدود 125 درصد بوده است.

 
بر اساس این گزارش، در قانون بودجه 94 منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی 53 هزار و 737 میلیارد تومان پیش بینی شده بود ولی دولت در این سال بیش از 67 هزار میلیارد تومان از این محل منابع کسب کرده است.

 
طبق گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه 94 منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی می باشد که طبق قانون بودجه سهم درآمدها حدود 59 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای (درآمد نفت) حدود 26 درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود 16 درصد از منابع عمومی میباشد. در عمـل میـزان درآمـدهای

تحقق یافته حدود 56 درصد ، واگذاری داراییهای سرمایه ای حـدود 33 درصد  واگـذاری دارایـی هـای مـالی حدود 11 درصد از منابع عمومی دولت بوده است./تسنیم
کد مطلب: 391670