رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس
پروژه های شهری بندرعباس باید به طور علمی در مرکز مطالعات شهرداری مورد بررسی قرار گیرند
شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۷
رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس تاکید کرد: پروژه های شهری بندرعباس باید به طور علمی در مرکز مطالعات شهرداری این شهر مورد بررسی قرار گیرند و سپس به مرحله اجرا درآیند.
پروژه های شهری بندرعباس باید به طور علمی در مرکز مطالعات شهرداری مورد بررسی قرار گیرند
عرش نیوز:
 ˈراحله ملاییˈ روز شنبه در اولین جلسه شورای پژوهش شهرداری بندرعباس اظهار داشت: شـورای پـژوهش شهرداری بندرعباس می تواند بـه صورت کـلی در راستای سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و مدیریت بخش پژوهش این مجموعه فعالیت نماید.

وی افزود: تمامی برنامه ها و طرح هایی که قرار است در شهر بندرعباس اجرایی شود، باید دارای هویت باشند زیرا این حلقه مفقوده در تمامی طرح ها کاملا محسوس است.

رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس با بیان اینکه مرکز مطالعات شهرداری بندرعباس باید کاملا تخصصی و صحیح عمل کند ، تصریح کرد: عملکرد درست و علمی این مرکز موجب خواهد شد تا با چالش های اجرایی در طرح ها و پروژه ها روبرو نشویم.

ملایی ابراز داشت: در حال حاضر شاهد برخی مشکلات و چالش ها در پروژه های شهری بندرعباس هستیم که ناشی از بررسی نشدن کارشناسی و تخصصی طرح ها است.

رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: اگر طرح ها به طور علمی مطالعه و بررسی شوند ، شهروندان بهره مندی بیشتری در شرایط فعلی و در آینده از آنها خواهند داشت./ایرنا
کد مطلب: 182683