توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان نیشابور
داشتن شهرک سینمایی با برند سیمرغ برازنده وحق نیشابور است
يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۶
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان نیشابورداشتن شهرک سینمایی با برند˝سیمرغ ˝برازنده راحق نیشابور دانست.
به گزارش عرش نیوز . غلامحسین مظفری با اشاره به پیشینه غنی علمی،فرهنگی وهنری ابرشهر نیشابور وداشتن مشاهیر،عرفا، دانشمندان وهنرمندان بسیارافزود: این سرزمین با افتخاراتش می تواند بسیاری از نیازهای کشور را درحوزه های مختلف برآورده نماید.
نماینده عالی دولت درنیشابور داشتن شهرک سینمایی با برند"سیمرغ "را برازنده وحق نیشابور دانست وتصریح کرد: نیشابور ؛شهری است که می توان آن را به جهانیان معرفی کرد و زمینه ها وبستر را فراهم می کنیم تا شهرکی سینمایی درخور وشأن آن داشته باشیم.
نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شرایط اقلیمی مناسب نیشابور را از کویر تا دامنه وارتفاعات سبز بینالودش همراه با برند"سیمرغ" که متعلق به عطار ؛عارف بزرگ وشهیر این سرزمین است را از مواهب بزرگ خدادادی برشمرد واظهارامیدواری کرد: با همراهی وهمدلی مسئولان ومردم هنردوست این دیار؛ زمینه وبستر لازم برای داشتن این شهرک زا که به حق برازنده این شهر کهن وتاریخی است فراهم نماییم.
هنرمند عرصه وسینمای دعوت شده به این مراسم نیز درادامه مردم نیشابور را مردمی هنردوست،فرهنگ مدار ودوست داشتنی توصیف واذعان کرد:حضور در جمع نیشابوریان که آمده اند تا از همشهری هنرمند خود تجلیل وتکریم کنند باعث مسرت وافتخار است.
بیژن امکانیان « نوآوری » را عامل اصلی ومهم افتخارآفرینی فیلم این هنرمند برجسته نیشابوری دانست و تصریح کرد:کسب این گونه جوایز وافتخارات مسئولیت را سنگین تر می کند.
وی با تبریک به مردم نیشابور بدلیل داشتن هنرمندانی نام آشنا ،کسب این گونه افتخارات را برازنده مردمی با پیشینه غنی فرهنگی دهنری دانست وگفت: شما مردم باید به داشتن چنین هنرمندانی افتخار کنید.
مهمان ویژه این مراسم نیز طی سخنانی پس از ابراز خرسندی از حضور دربین همشهریان خود اظهار امیدواری کرد:این موفقیت درمسیری قرارگیرد که این مردم با افتخارات بزرگشان به شایستگی لازم ودرخورشأن واقعی خود برسند .
ابوالحسن داودی با تأکید بر این مطلب که "نیشابور باید به پایتخت سینمای ایران مبدل شود " وظیفه مسئولان را در برابر حق داشتن شهر یا شهرکی سینمایی .ظیفه ای سنگین برشمرد و تأکیدکرد: شمامردم وحتی مسئولان این خطه نباید خود را دست کم بگیرید،چراکه شما مفتخر به داشتن پیشینه ای بس غنی وافتخارآمیز هستید.
کارگردان نیشابوری برجسته عرصه سینما قابلیت وتوانایی این شهرستان را درداشتن شهرک سینمایی با شرایط ومختصات لازم بسیار مناسب دانست وادامه داد:نیشابور این قابلیت و توانمندی را دارد که این پروژه را نه به صورت محلی بلکه به صورت یک پروژه ملی وبزرگ داشته باشد.
نفراول وبرنده ۵سیمرغ بلورین سی وسومین جشنواره فیلم فجر مسیر انحرافی وغلط چند ساله این شهرستان را درزمینه های فرهنگی قابل جبران معرفی کرد اذعان کرد: با همت شما مردم وپیگیریهای مسئولان ونمایندگان این مهم تحقق خواهد یافت وبنده ودیگر هنرمندان نیز از هرگونه کمکی دراین زمینه مضایقه نخواهیم کرد.
گفتنی است هنرمندان ،دوستداران وفعالان حوزه تآتروسینما طی برگزاری کارگاه های آموزشی چند ساعته درطول روز ازتجارب هنرمندان دعوت شده به این مراسم برخوردارشدند.
همچنین مجری این مراسم "ابوالفضل همراه"بازیگر وهنرپیشه نیشابوری عرصه سینما بود واجرای گروه های موسیقی توسط هنرمندان جوان نیشابوری که با تشویق زیاد حاضرین در محل همراه بود شورونشاطی به فضای مراسم بخشیده بود.
پس از سخنرانی "بیتا منصوری" همسر ابوالحسن داودی که به عنوان دستیار کارگردان نیز اورا دراین موفقیت همراهی کرده بود به رسم یادبودنشان فیروزه ای سیمرغ تزئین شده با فیروزه ناب نیشابوری توسط استاد عم رضا و تعدادی تابلو های هنری نفیس حاصل دستان توانای هنرمندان نیشابوری توسط مسئولان حاضر به این کارگردان منتخب وبرجسته اهدا شد.
کد مطلب: 366733