Share/Save/Bookmark
عواملی که سبب کندی رشد بچه ها و کوتاه قدی آنان میشوند.
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۶
عواملی که سبب کندی رشد بچه ها و کوتاه قدی آنان میشوند. این عوامل به تعداد زیاد و به صورتهای مختلف میباشند اکثر مواقع آثار ظاهاری ندارند و پی بردن به آنها نیز دشوار است. ذیلا چند نمونه از این عوامل معرفی میشوند.
عرش نیوز:
-گاهی وجود اختلالاتی در سیستم عصبی مرکزی سبب کندی رشد بچه ها میگردد.

۲- ناراحتی های کلیوی مانند عفونت مجاری ادراری نیز میتواند سبب این امر شود در اینگونه اطفال کوتاهای دست ها و پاها و کوتاهی انگشتان نیز مشاهده میگردد.

۳- عوامل ارثی و ژنتیکی نیز یکی از عوامل شایع کدی رشد و کوتاه قدی میباشد و این را کوتاه قدی فامیلی گویند.

۴- عوامل هورمنی یعنی کمبود ترشحات غده هیپوفیز یا غدد فوق کلیوی نیز میتواند سبب رشد و کوتاه قدی اطفال شود اما این حالت کمتر مشاهده میشود و این گروه کمتر از ۵٪ بچه های کوتاه قد را شامل میشوند.

۵-عوامل گوارشی مانند سوءجذب مواد غذایی در روده ها و یا التهاب روده ها و یا محرومیت غذائی و فقر سبب کوتاه قدی و کندی رشد اطفال میگردد.

۶- کم خونی مزمن نیز میتواند سبب این امر شود.

۷- بیماریهای مادرزادی قلبی نیز میتوانند سبب این امر شوند.

۸-ناراحتیهای ریوی مانند آسم یا هر ناراحتی تنفسی دیگری که مانع رسیدن اکسیژن کافی به بدن شوند.

۹-ناراحتی های روحی و روانی و افسردگی سبب میشوند که رفتار و غذا خوردن و خوابیدن و سایر اعمال طفل دستخوش اختلال و نتیجتا در رشد طفل وقفه ای ایجاد گردد در چنین مواقع دیده شده وقتی ناراحتی طفل بر طرف میشود رشد و نمو او تسریع میگردد.

۱۰- مصرف بیرویه بعضی داروها

۱۱- هر کاری که جسمی باشد یا فکری و خارج از قدرت طفل باشد رشد او را کند و سبب کوتاه قدی او میشود.

۱۲- گاهی در اثر عواملی زودتر از موقع در طفل آثار بلوغ ظاهر میشود که آنرا زودرس و بیموقع نامند که این امر سبب توقف رشد کودک و کوتاه ماندن قد او شده و عوارض دیگری را نیز به دنبال دارد.
کد مطلب: 40823
 
 


پربازدیدترین