توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
تاسیس شرکت شهرکهای کشاورزی زمینه ساز توسعه پایدار است
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۲
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر گفت: تاسیس شرکت شهرکهای کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی زمینه ساز ساماندهی فعالیت های این بخش و توسعه پایدار است.
به گزارش عرش نیوز؛به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای بوشهر، شاهپور رجایی افزود: این شرکت به عنوان نخستن سازمان رسمی در زمینه توسعه بخش کشاورزی، تمام فعالیت ها در این حوزه ازجمله زراعی، باغی، آبزی پروری و دامداری را در برمی گیرد و به رونق اقتصاد کمک موثری خواهد کرد.

وی بیان کرد: اینک بخش قابل توجهی از برنامه ها و فعالیت های جهاد کشاورزی در استان بوشهر به جای فعالیت در بخش اقتصادی، بیشتر به خود اشتغالی شباهت دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: کنترل مصرف آب و سایر عوامل تولید و ارتقای مواد تولیدی و رقابت پذیری درعرصه بین المللی مستلزم ساماندهی وضع نه چندان مقبول امروزی است.

رجایی ادامه داد: تولید مواد غذایی با حداکثر بهره وری از نهاده ها، استفاده گسترده از کود، سموم و مواد شیمیایی نه تنها باعث هدر رفتن منابع تولید می شود؛ بلکه افت کمی و کیفی مواد غذایی را نیز درپی دارد که در نهایت دود آن به چشم مصرف کننده خواهد رفت.

وی گفت: با توجه به محدودیت شدید منابع آب، کمبود زیرساخت های کشاورزی مکانیزه، ضعف مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی، آب های نامتعارف و قرارگیری استان در شرایط شتاب توسعه ای ایجاب می کند، ساماندهی بخش کشاورزی در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب در صدر امور قرار گیرد.

رجایی افزود: در همه دشت های آبی استان بوشهر استعدادهای بالقوه وجود دارد که در صورت به فعلیت رساندن آنها می توان بخش قابل توجهی از جامعه بهره برداران غیر مجاز را ساماندهی کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر اظهارداشت: بسته های حمایتی بخش کشاورزی از تولید آب گرفته تا ایجاد زیرساخت های مکانیزه با کامل کردن زنجیره از تولید تا مصرف به جای حذف شغل می توان به ساماندهی آن اقدام کرد.

منبع:ایرنا
کد مطلب: 349832