شیراز/
مشكلات فرهنگي از بزرگترين موانع ترويج، توسعه و پيشرفت بخش تعاون
يکشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۳۳
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي فارس گفت: مشكلات فرهنگي از بزرگترين موانع ترويج، توسعه و پيشرفت بخش تعاون است.
مشكلات فرهنگي از بزرگترين موانع ترويج، توسعه و پيشرفت بخش تعاون
 به گزارش عرش نیوز خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز، عباس عباسي بیان کرد: نهادينه نبودن فرهنگ تعاون، معضلي مهم به شمارمي آيد و بايد با استفاده از ابزارهاي آموزشي، اين فرهنگ در بين گروه هاي مختلف جامعه به ويژه كودكان نهادينه شود.

وی ادامه داد: مشاركت دادن بخش تعاون در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و اولويت داشتن بخش تعاون در واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي، از مهمترين راه هاي تاثير گذار در تحقق ۲۵ درصد سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور است.

وي افزود: اين رويكرد كه تعاوني را نقطه مقابل بخش خصوصي بدانيم ، نگرش درستي نيست چرا كه سه بخش دولتي، خصوصي و تعاون تكميل كننده فعاليت ها و فرايندهاي اقتصادي هستند و همكاري آنها براي رسيدن به اقتصاد مولد ، امري لازم و ضروري است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: تعاوني ها بايد به كاهش فقر و رونق اقتصادي روي بياورند و اقدام به فعاليت هايي كنند كه انجام آن از توان بخش خصوصي و دولتي خارج است.

وي ضمن تاكيد بر ضرورت حمايت از تعاوني ها افزود: در تعاون، تسهيلات مشوق نيست بلكه ما بايد به دنبال مشوق هايي باشيم كه روح تعاون را در اقتصاد ما متحول كند. /
کد مطلب: 121528