هاشمی در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک/ عکس
دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۴۰
هاشمی در کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک/ عکس

منبع : نامه
کد مطلب: 117721