توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
نرخ تورم تولیدکننده فصل بهار ۷.۵ درصد شد
سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۰
مرکز آمار ایران نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار سال جاری را ۷.۵ درصد اعلام کرد.
به گزارش عرش نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، مرکز آمار ایران همواره شاخص قیمت تولیدکننده، به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی، را در قالب طرح­های جداگانه مورد محاسبه قرار داده و نتایج مربوط به این طرح­ها، با عنوان اختصاصی مربوط به آن بخش، در دسترس عموم قرار گرفته­است. با گسترش پوشش فعالیتی طرح­های مشمول در محاسبه این شاخص، دفتر شاخص قیمت­ها مبادرت به تهیه و انتشار شاخص کل قیمت تولیدکننده در ایران نموده است.

در ادامه گزارشی مختصر از نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش­های اصلی و اختصاصی، در فصل بهار 1396، ارائه شده­است.

1- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار 1396، به عدد 222.4 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (214.6)، 3.6 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (202.7)، 9.7 درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 7.5 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (6.0 درصد) افزایش داشته ­است.

2- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار 1396، با 20.5 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (210.6) به عدد 253.8 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل6.0 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (3.1 درصد) افزایش داشته ­است.

3- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل بهار 1396، با 7.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (203.1) و 14.1 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (191.5) به عدد 218.6 رسید. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 2.7 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (4.1- درصد) افزایش داشته ­است.

4- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل بهار 1396، با 0.6 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (209.1) به عدد 210.3 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (193.3) 8.8 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 7.4 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (5.3 درصد) افزایش داشته ­است.

5- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار 1396، با 8.0 درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (133.4) به عدد 122.7 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.0 درصد کاهش نشان می­دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 3.7 درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395( 4.5-درصد) افزایش داشته ­است.

6- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار 1396، با 2.1 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (230.4) به عدد 235.3 رسید.. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.5 درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل8.8 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1395 (8.9 درصد) کاهش داشته ­است.

انتهای پیام/
کد مطلب: 392485