عملکرد دولت یازدهم درباره فیش های حقوقی نجومی چگونه بود؟
عالی بود
% ۱۴.۴
خوب بود
% ۴.۹
می توانست بهتر باشد
% ۸.۵
بسیار ضعیف بود
% ۱۸.۵
اصلا برخوردی با حقوق های نجومی نشد
% ۵۳.۸
جمع کل: ۳۹۰ رأی
 
پربازدیدترین
عملکرد دولت یازدهم درباره فیش های حقوقی نجومی چگونه بود؟
عالی بود
خوب بود
می توانست بهتر باشد
بسیار ضعیف بود
اصلا برخوردی با حقوق های نجومی نشد